Geologiniai ir Grunto Tyrimai

GRUNTO-IR-GEOLOGINIAI-TYRIMAI

Geologiniai ir grunto tyrimai reikalingi tam, kad būtų užtikrinta pastato kokybė, patvarumas ir sklandūs statybų darbai.

Tiek geologiniai tyrimai, tiek grunto tyrimai yra svarbūs tuo, jog suteikia informaciją apie žemės gelmių sluoksnius ir jų savybes, apie paviršiaus taršos ypatumus ir statybų galimybes. Klaipėdos statybos kompanija, atlikdama geologinius ir grunto tyrimus, naudoja kelis darbų metodus, t. y. gręžia gręžinius, atlieka geofizinius bei inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, ima reikalingus (uolienų, vandens ir kt.) mėginius bei ėminius.

Reikėtų pasakyti, kad geologiniai ir grunto tyrimai yra gana plati paslauga, apimanti kelis smulkesnius darbus, tokius kaip inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, geoterminiai ir vandens gręžiniai, geotechninė statybos kontrolė, naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba, geologiniai kartografavimo darbai bei geodinaminė aplinkos stebėsena.

Vienas iš pagrindinių Klaipėdos statybos kompanijos privalumų – komandos profesionalumas. Tačiau įvertinama ir tai, kad ši kompanija yra oficiali žemės gelmių tyrimo įmonė, kuriai Lietuvos geologijos tarnyba išdavė specialų leidimą geologiniams ir grunto tyrimams atlikti. Atliekant darbus – požeminio vandens tyrimus, gręžinių gręžimas, naudingų iškasenų ir mineralų paieška bei naudingųjų išteklių žemės gelmių kartografavimas – visada vadovaujamasi griežtais kokybės standartais ir Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu. Be to, komandoje suburti profesionalūs projektuotojai, kurie remdamiesi konkrečių gruntų tvirtumo skaičiuojamaisiais rodikliais, parenka pamatų tipą ir paskaičiuoja pamatų pagrindo plotą.

Tyrimu Pastabos

Per savo veiklos metus pastebėjome, kad klientus, kuriems reikalingi geologiniai ir grunto tyrimai, domina, kaip bus atliekami šie geologiniai darbai, kokia jų eiga, trukmė ir kaina. Klaipėdos statybos kompanija geologinių ir grunto tyrimų darbus atlieka etapais. Pirmiausia, prieš pradedant darbus, topo nuotraukoje nužymimas planuojamas statyti statinys ir suformuojama geologinio tyrimo techninė užduotis. Pastaroji privalomai turi būti užregistruojama Lietuvos geologijos tarnyboje. Antras reikšmingas darbų žingsnis – vykdomi lauko darbai (gręžimas, statinis zondavimas, dinaminis zondavimas ir šurfų kasimas) ir laboratoriniai tyrimai, imami grunto mėginiai. Šių darbų rezultatas nurodo grunto stiprumą, sandarą ir galimybes statyti pasirinktos paskirties objektą. Galiausiai, suformuojama geologinių tyrimų ataskaita, parengiama speciali byla, ji užregistruojama Lietuvos geologijos tarnyboje. Tik tuomet, kai Žemės gelmių registras dokumentams suteikia unikalų numerį, ataskaita yra atiduodama paslaugos užsakovui. 

Klaipėdos statybos kompanija atsakingai atlieka geologinius ir grunto tyrimus, išsamiai parengia ataskaitą. Joje būna pateikiami ne tik būtiniausieji duomenys, bet ir rekomendacijos, pasiūlymai ir patarimai – kokius statybų metodus geriausia pasirinkti,  kokią konstrukcinę struktūrą naudoti, kaip išvengti statybų metu galinčių kilti grėsmių ir nesklandumų.

https://www.kskompanija.lt/grunto-ir-geologiniai-tyrimai/

Tyrimu Reikalavimai

Patirtis rodo, kad geologiniai ir grunto tyrimai, laiko atžvilgiu, atliekami gana įvairiai. Tai priklauso nuo daugybės veiksnių. Vis tik pastebima, jog ilgiausias darbas yra ne rezultatų formavimas ir įforminimas, o pačių lauko ir laboratorinių tyrimų eiga, kai bandoma nustatyti geologinę sandarą, imami sandaros grunto mėginiai bei požeminio vandens ėminiai, vykdomi vandeningų horizontų bandymai. Gavus reikalingus duomenis, jie susisteminami, apdorojami ir surašomi į ataskaitą.

Nemažiau svarbi ir geologinių bei grunto tyrimų kaina, kuri priklauso nuo statinio geotechninės kategorijos, pastato dydžio ir geologinių sąlygų. Atliekamų darbų apimtį nustato statinio projektuotojas bei tyrimus atliekantis asmuo – būtent jie yra atsakingi už tyrimo rezultatus.

Klaipėdos statybos kompanija dirba pasitelkusi pažangias priemones, profesines žinias ir vertingą patirtį, kuri leidžia kokybiškai nustatyti gruntų sudėtį, klasifikacinius parametrus, fizikines mechanines savybes, teršalus ir vandens sudėtį. Jeigu reikia, suteikiame inžinerines technines konsultacijas, ir pateikiame pasiūlymus.