Energetinio Naudingumo Sertifikatas

energetinio-naudingumo-sertifikatas-kaina

Pastato energinio naudingumo sertifikatas reikalingas tam, kad būtų žinoma, kiek energijos sunaudoja pastatas ir tam, kad būtų įvertintas pastato energinis naudingumas, nurodoma pastato energinio naudingumo klasė (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G). Reikėtų pasakyti, kad energinio naudingumo sertifikavimas Lietuvoje yra patvirtintas įstatymais. Jį atlikus yra išduodamas oficialus pastato energinio naudingumo sertifikatas, kuris galioja dešimt metų.

Atkreiptinas dėmesys, kad A++ energinio naudingumo klasės pastatai yra itin ekonomiški ir energiškai efektyvūs, o G klasės pastatai vadinami pasyviais ir yra itin neefektyvūs. Šiuo metu Lietuvoje yra statomi tik A++, A+, A ir B energinio naudingumo klasės pastatai.

Energinio naudingumo sertifikatas išduodamas tik tuomet, kai yra atliekami būtini veiksmai, t. y. patikrinami reikalingi statinio dokumentai (pastato projektas, techninis projektas, kadastrinių matavimų byla ir kt.), atliekama pastato apžiūra, surenkami visi reikalingi duomenys apie pastato būklę, apskaičiuojamas energinis naudingumas, parengiamas sertifikatas ir jis užregistruojamas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre.

Klaipėdos statybos kompanija kartu su išduodamu energinio naudingumo sertifikatu pateikia pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus ir priemones, kaip pagerinti pastato energinį naudingumą (jeigu to reikia).

Energetinio Naudingumo Sertifikato Reikalavimai

Aktualu žinoti, kad pastatų energinio naudingumo sertifikatas suteikiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kuris nurodo, jog pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas tik tam tikrais atvejais:

  1. Baigus statyti naują pastatą ar jo dalį ir prieš surašant statybos užbaigimo aktą.
  2. Baigus pastato ar jo dalies rekonstravimo ar atnaujinimo darbus arba baigus daryti kapitalinį remontą (kapitalinis remontas turi apimti ir pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų, jų fizinių ir energinių savybių atnaujinimą). Tokiais atvejais energinio naudingumo sertifikatas išduodamas tuomet, kai yra baigti visi darbai ir surašytas statybos užbaigimo aktas.
  3. Norint parduoti ar išnuomoti pastatą ar jo dalį, nes būsimam savininkui ar nuomininkui privaloma pateikti galiojantį pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikatą. Pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas paprastai prilygsta visam pastatui suteiktam energinio naudingumo sertifikatui, o buto energinio naudingumo sertifikatas prilygsta identiško buto, esančio tame pačiame daugiabutyje, energinio naudingumo sertifikatui.
  4. Kai pastato (kultūros, maitinimo, viešbučio, prekybos, transporto, mokslo, sporto, gydymo, poilsio ar kt. paskirties) dydis siekia daugiau nei 250 kvadratinių metrų. Išvardytos paskirties pastatuose energinio naudingumo sertifikatas turi būti padėtas viešoje, matomoje vietoje, kad galėtų matyti visi lankytojai.

Kaip ir bet kuri atliekama paslauga, energinio naudingumo sertifikatas reikalauja tinkamai sutvarkytos dokumentacijos. Sertifikuojant senos statybos pastatus (pastatytus iki 2007 metų), reikia ne tik dokumentų (Registrų centro išrašo ir kadastrinių matavimų bylos), bet ir tiksliai pateiktų duomenų (langų rūšies, šildymo tipo, naudojamo boilerio ypatumų ir techninių parametrų, apšiltinimo savybių ir kt.).

https://www.kskompanija.lt/energinis-sertifikavimas/

Energetinio Sertifikato Dokumentai

Prireikus energinio naudingumo sertifikato statiniams, kurie pastatyti 2007–2016 metais, taip pat reikalingas Registrų centro išrašas ir kadastrinių matavimų byla. Paslaugas teikiantys specialistai prašo pateikti ir šildymo, vėdinimo įrenginių parametrus, tam tikrų pastato elementų (langų, durų, vartų) gamintojų atitikties deklaracijas ir architektūrinių bei konstrukcinių dalių projektus.

Energinio naudingumo sertifikatas suteikiamas ir pastatams, kurių statybų pradžia – 2016 m. ir vėliau. Tam reikia pateikti tokius pat dokumentus ir duomenis kaip ir sertifikuojant 2007–2016 metais statytus statinius, tačiau papildomai pageidaujama mūro markės atitikties deklaracijos ir akredituotos laboratorijos sandarumo testo ataskaitos.

Klaipėdos statybos kompanija užtikrina, kad jų išduotas energinio naudingumo sertifikatas išsiskirs kokybe ir profesionalumu. 

Leave a Reply