Universali hidroizoliacija

Isolan Baudicht. Vieno komponento pastatų hermetikas.

Pavadinimas
Isolan Baudicht. Vieno komponento pastatų hermetikas.
Gamintojas
Kokybės sertifikatas
Trumpas aprašymas

Juodas, su užpildais, skiedžiamas vandeniu hermetikas bitumo su elastiniu plastiku pagrindu. Be tirpiklių. Išdžiūvus gaunamas tvirtas, plastiškai elastingas, nepralaidus vandeniui hermetinis sluoksnis, uždengiantis kapiliarinius įtrūkius.

Vieno komponento, švelnaus kvapo, nekenkianti aplinkai sandarinimo masė. Gerai atspari oro veiksniams. Galima naudoti ant dar neišdžiū-vusio statinio pagrindo. Visiškai išdžiūsta, kai temperatūra aukštesnė kaip +5°C! Atspari kapiliariniam vandeniui ir besikaupiančiai drėgmei. Atitinka ÖNORM B 2209 ir DIN 18195.


Glaistoma sandarinimo medžiaga, naudojama statiniui užsandarinti pagal ÖNORM B 2209 arba DIN 18195 nuo kylančios žemės drėgmės (kapiliarinio vandens) ir nesikaupiančio beslėgės filtracijos vandens ir laikinai besikaupiančio beslėgės filtracijos vandens (DIN 18195, 4-5 dalys).


Rūsio sienoms, pamato blokams, su žeme besiliečiantiems betoni-niams rezervuarams, šuliniams (fontanams), betoniniams baseinams užsandarinti iš išorės. Polistireno izoliacinėms plokštėms, PUR plokš-tėms ir kt. klijuoti; izoliacines plokštes aukščiau žemės lygio papildo-mai pritvirtinti smeigėmis. Nenaudoti nuolat veikiant slėginiam vande-niui. Nenaudoti veikiant ilgalaikei povandeninei apkrovai. Esant slėgi-niam vandeniui naudoti ISOLAN KELLERDICHT 2K D.

Techninė specifikacija
Vandeniui, druskos tirpalams, stipriai atskiestoms rūgštims ir šar-mams, neatsparus alyvoms, riebalams, tirpikliams. Atsparus silpnai gniuždomajai ir smūginei apkrovai. Reikia padengti  apsauginius sluoksnius ir imtis saugos priemonių pagal DIN 18195-10. Visiškai išdžiūvęs atsparus šalčiui ir karščiui maždaug iki +80°C (sau-sas). Maždaug iki +80°C. Maždaug iki +40°C. Juoda. Atliktas bandymas pagal DIN 18195, 2 dalį ir 4-6; „kiwa Bautest Dres-den GmbH".
 
 
Pagrindas turi būti nealyvuotas, nedulkėtas, tvirtas ir ruplėtas gali būti matiškai drėgnas. Stipriai sugeriantį pagrindą prieš tai sudrėkinti.
Paruošiamoji danga
1 x ISOLAN BAUDICHT, atskiedus vandeniu santykiu 1:1.
Dengimas
2 x ISOLAN BAUDICHT, neatskiedus .