ACO DRAIN S 100 K, S 300 K

S 100 K, S 150 K, S 200 K, S 300 K

Pavadinimas
S 100 K, S 150 K, S 200 K, S 300 K
Gamintojas
Vokietija
Kokybės sertifikatas
Trumpas aprašymas
Patikimas pritaikymas - bet kokiomis sąlygomis.
Kompleksinė sistema ACO DRAIN® S 100 K, S 150 K, S 200 K, S 300 K montuojama visur, kur važinėja sunkusis transportas , arba kur yra gruntiniam vandeniui pavojingų medžiagų. Galima būtų paminėti: sandėliavimo ir laikymo aikštes pramonės sektoriuje, degalines ir šakiniams autokrautuvams skirtas važiuojamąsias dalis, konteinerių perkrovimo aikštes, uostų teritorijos, pakilimo ir nusileidimo takus oro uostuose.
Techninė specifikacija
Sukūrus ACO DRAIN® S 100 K, S 150 K, S 200 K, S 300 K vienoje sistemoje sukoncentruota visa esanti patirtis ir žinios apie linijinį vandens nuvedimą. Dėl to ši latakų konstrukcija yra patikimesnė. Šios koncepcijos rezultatas - kompleksinė sistema, pasižyminti labai aukštu hidrauliniu našumu, užtikrinant vandens nuvedimą ekstremaliomis sąlygomis.
Sutvirtinančios briaunos padidina elemento pagrindo plotą bei optimizuoja jėgos nukreipimą į pagrindą.
Specialūs ankeriai užtikrina ypatingai gerą sukibimą (sandarumą) betono pagrinde.
Integruota apsauga nuo pašalinių jėgų bei giliai esantis sunkio taškas garantuoja saugumą montavimo metu.
10 cm viršuje šoninė sienelė yra lygi ir be išsikišimų, tokiu būdu paviršiaus dangos, kaip pavyzdžiui: dangai naudojamas akmuo, asfaltas ar betonas - klojami iki latako be jokių problemų.
Vokietijoje - tose srityse, kur pasitaiko ir yra nuvedami gruntinį vandenį teršiantys skysčiai, sistemos pritaikymui turimi kompetetingų žinybų leidimai. Šlezvigo - Holšteino aplinkos ministerija bei KIWA Olandijoje išdavė leidimus ACO DRAIN® S 100 K.