Putų polistireno plokštės

Putų polistirolas

Pavadinimas
Putų polistirolas
Gamintojas
Lietuva
Kokybės sertifikatas
Trumpas aprašymas
Putų polistirolo plokštės gaminamos, supjaustant putų polistirolo blokus, kurie gauti formoje šiluminiu būdu išplečiant putų polistirolo granules.

Putų polistirolo plokštės - tai poringa medžiaga su uždaromis poromis, su antipireno priedais ar be jų. Plokštes galima naudoti kaip termoizoliacinę medžiagą iki +80 C temperatūroje (atspari silpnoms rūgštims, šarmams, neatspari aromatiniams ir halogeniniams tirpikliams, esteriams, ketonams, aliejams, tepalams).
Putų polistirolo plokštės yra nekenksminga aplinkai, pigi ir efektyvi termoizoliacinė medžiaga, pasižyminti plačiu pritaikymo spektru: statyboje, šildymo ir šaldymo įrangai, sluoksniuotose konstrukcijose (Sandwich tipo plokštės).

Priklausomai nuo markės, putų polistirolo plokštės išlaiko didesnį arba mažesnį spaudimą. Patogiai ir paprastai naudojamos. Galima įvairi paviršiaus apdaila.

Transportavimas.
Plokštes ir plokščių paketus galima transportuoti bet kokios rūšies transportu, sutinkamai su krovinių pervežimo sąlygomis šiai transporto rūšiai. Transportavimo metu plokštės ir plokščių paketai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų (reikia sukrauti horizontaliai, kad netyčia nepajudėtų, jų negalima krauti ant kitų gaminių, ir ant jų negalima krauti kitų gaminių, kurie gali sugadinti plokštes ir pan.).

Laikymo sąlygos.
Plokštės laikomos įpakavime, uždaroje, gerai vadinamoje patalpoje arba po stogine ant kieto, lygaus, švaraus ir sauso pagrindo, ne aukštesnėse kaip 3 metrai krūvose. Plokštes reikia saugoti nuo kritulių, tiesioginių spindulių poveikio ir mechaninių pažeidimų. Laikymo vieta turi būti įrengta pagal priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus.

Naudojimo instrukcija.
Plokštes naudoja kaip termoizoliacinę medžiagą statyboje: sienoms, grindims, stogams arba kitoms konstrukcijoms. Jų storis ir markė nustatoma projektuojant pagal statybines normas arba kitų normatyvinių dokumentų nustatytas projektavimo sąlygas.
Techninė specifikacija

EPS tipas

EPS panaudojimas pagal ST 12455837.01:2005 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu"

EPS 50

Išorinė siena su šilumos izoliacija viduje.

Stogas su šilumos izoliacija tarp gegnių.

Stogas su šilumos izoliacija po gegnėmis, apšiltintas patalpoje.

EPS 70

Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, apkrova, veikianti grindų paviršių, maža.

EPS   70   Fr                           

Fasadų šiltinimas - išorinė siena su šilumos izoliacija padengta tinku.

EPS 70N (Neoporas)

Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, apkrova, veikianti grindų paviršių, maža.

Fasadų šiltinimas - išorinė siena su šilumos izoliacija padengta tinku.

EPS 80

Šildomoms grindims gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pastatuose.

Sutapdintas stogas (apatinis sluoksnis).

Stogas su šilumos izoliacija virš gegnių.

EPS 100

Rūsio išorinė siena su šilumos izoliacija išorėje.

Sutapdintas stogas (viršutinis sluoksnis).

Stogas, apsaugotas ritinine danga, vidutinė apkrova.

Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, esant sąlyčiui su gruntu.

EPS 150

Rūsio išorinė siena su šilumos izoliacija išorėje, didelė apkrova, veikianti šilumos izoliaciją.

Stogas su ritinine danga, stogo apkrova didelė.

EPS 200

Stogas su šilumos izoliacija, neapsaugotas nuo atmosferos kritulių.

Grindys šaldytuvuose, vaisių, daržovių, mėsos bei kitų maisto produktų saugyklose.

Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, pramoninės paskirties pastatuose.

EPS T

(Smūgio garso izoliacijai)

Smūgio garso izoliacijai plūdriosiose grindyse.

Klasifikacija

Remiantis 2003 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje įsigaliojusiu standartu LST EN 13163:2003lt polistireninis putplastis klasifikuojamas pagal stiprio savybes.

Atskirų EPS tipų naudojimo sritys

Standarte LST EN 13163 pateikiami galimi EPS tipai. Konkrečios panaudojimo sritys bei konkrečiam EPS tipui keliami minimalūs reikalavimai nurodomi Statybos taisyklių "Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu" ST 124555837.01:2005 14 skirsnyje ir 15 skirsnyje.

Čia nurodome dažniausiai naudojamų tipų paskirtis:

EPS 50 - pastatų tarpsluoksninis apšiltinimas
EPS 70 - grindys su ribota apkrova
EPS 70 (fasadinis) - pastatų apšiltinimas iš išorės
EPS 80 - šildomos grindys
EPS 100 - horizontalūs stogai, šaldymo kameros
EPS 150 - keliai, pramoninių objektų grindys
EPS 200 - keliai, pramoninių objektų grindys


Bendra charakteristika»
Gamybos procesas» Klasifikacija»
Savybės...»
Neoporas»
Ekonašumas»
Smūgio garso izoliacija...»
Statybos taisyklės...